Mladí a kreatívni - Robme veci inak (konferencia)
  • Generation 2020
  • 24 november 2015 o 09:00 - 16:00

  • WOONT, Strojárenská 3, Košice
Cieľom konferencie je vyzdvihnúť úlohu kreativity v praktickom živote a ilustrovať ako pomáha rozvíjať mesto či región. Hovoriť o motivovaní mladých ľudí, aby využívali svoj tvorivý potenciál v bežnom živote aj v práci, inšpirovať ich dobrými príkladmi zo zahraničia.

Témy konferencie:

- Mladí kreatívci v slovenských biznisoch
- Skúsenosti z cezhraničnej nórsko-ruskej spolupráce mladých ľudí
- Miesto pre tvorivosť v súčasnom vzdelávacom systéme

Jazykom konferencie bude angličtina so simultánnym prekladom do slovenského a ukrajinského jazyka.

Konferencia sa koná v rámci projektu Generation 2020. Cieľom projektu je rozvíjať mladých ľudí prostredníctvom podpory ich vlastných dobrovoľníckych kreatívnych projektov. Projekt podporuje ich zapojenie sa do miestneho a regionálneho rozvoja a cezhraničnú spoluprácu.

Projekt je financovaný z Nórskych grantov, Slovensko - Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou www.norwaygrant.sk

Výška NFP: 297 088 EUR
Celkový rozpočet projektu: 330 097 EUR


                     www.norwaygrants.sk

NorwayGrants-JPG   o299_1644_b

Hlavný partner Karpatská nadácia

Logo centrovan

 Partneri projektu

Karpatská nadácia Ukrajina            CREATIVE INDUSTRY Košice, n. o.                       BASEN, Kirkenes
CF_logo_male_rgb                                  Druck                          basen  Logo-Sor Varanger