Paralelná situácia
  • K.A.I.R.
  • 20 august 2015 o 17:00

  • KLUB, Štúrová 11, Košice

Jakub Pišek, Beáta Kolbašovská, Boris Vaitovič, Adam Alezár, Ľubomír Štec,

Anna Tretter


Paralelná situácia (PARALLEL SITUATION) by mohla byť len obyčajnou rezidenciou jedného umelca, ktorá trvá 2.5 mesiaca. Trvala by rovnako dlho, ako súčet dní piatich Slovenských umelcov, strávených tvorbou na nemeckom vidieku po dobu 2 týždňov. Piati umelci, ktorých spája zameranie na nové médiá. Počas workshopu v Amorbachu plánujú pracovať na site specific inštaláciách, perfomance, sound arte a videách.

Verejná prezentácia vytvoreného diela sa uskutoční 14. augusta o 18:00 v Joachim und Susanne Schulz Hall v Amorbachu.

Vďaka tejto cestovateľskej skúsenosti sa otvorí dialóg o rôznych prístupoch k tvorbe prostredníctvom transformácie ich ideí do multimediálnych projektov. Amorbach je starobylé mestečko v “krajine nikoho” medzi Frankfurtom a Stuttgartom. Je domovom nemeckej sochárky a interdisciplinárnej umelkyne Anny Tretter, ktorá osem rokov pôsobila v Košiciach. V rokoch 2003 – 2011 vybudovala a viedla ateliér nových médií na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach.

Malebný nemecký vidiek ukrýva mnoho nevšedných miest a zákutí, od opusteného kláštora, zámku, kaštieľa, starého pivovaru až po dom z 11. storočia. S Amorbachom sa spája meno slávneho sociológa, filozofa, hudobného teoretika a estetika Theodora W. Adorna, ktorý ho v eseji opísal ako jedno zo svojich  obľúbených miest.

Rezidencia je súčasťou spolupráce s Free International Akademie FIA Amorbach.

 

Informácia o umelcoch:

http://www.annatretter.de/

http://kubriel.servus.at/

http://betakaroten.xf.cz/

http://www.borisvaitovic.com/home

https://lubostec.wordpress.com/